Met al uw op- of aanmerkingen kunt u terecht bij onze medewerkers. Zij stellen alles in het werk om u te helpen met een passende oplossing.

Retourartikelen

Overbodige en onjuist bestelde artikelen kunt u binnen 2 weken en in overleg retourneren. Mochten producten of diensten onvolkomenheden vertonen dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Let op: Transportschade dient u direct te melden aan de chauffeur en te vermelden op de pakbon. Deze schade kunt u schriftelijk aan ons doorgeven voorzien van een foto van de situatie.

Garantie

Afhankelijk van het artikel geldt een garantietermijn. In geval van materiaalfouten zal Uw Warmte Specialist het artikel (na beoordeling en overleg) vervangen, repareren of crediteren. Bij artikelen die onder fabrieks- of importeursgarantie zijn geleverd, bemiddelen wij in een goede afhandeling met de betrokken fabrikant. Aan producten die niet door ons geleverd zijn, wordt door ons geen service of garantie verleend. Er wordt daarom altijd om de factuur gevraagd. Bewaar deze dus goed.

Voorwaarden

Retouren

Retouren worden alleen in behandeling genomen indien deze vergezeld zijn van een volledig ingevuld en ondertekend retourformulier, schriftelijke opgaaf van reden van de retourzending en een kopie van de originele pakbon en/of factuur. Dit geldt ook na telefonisch overleg met Uw Warmte Specialist. Zonder vermelding van het serienummer wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Transportschade

De verpakking en inhoud dienen altijd vóór ontvangsttekening gecontroleerd te worden. Eventuele beschadigingen dienen op de vrachtdienst door de ontvanger vermeld te worden. Transportclaims worden alleen in behandeling genomen indien een kopie van de vrachtbrief is bijgevoegd waarop de schade is aangetekend.